Ochrana osobných údajov

Pozri Obchodné podmienky bod III. Bezpečnosť a ochrana informácií.